Vorige maand schreven we over de patstelling die dreigde te ontstaan aan de onderhandelingstafel. Helaas is er sindsdien geen doorbraak gekomen. Transavia heeft ervoor gekozen om ongelijkheid te creëren in de afspraken voor haar personeel. Nadat we in oktober een akkoord op hoofdlijnen bereikten over maatregelen om de toekomst van Transavia veilig te stellen, moeten we nu concluderen dat het bedrijf extra’s uitdeelt aan de cockpit ten opzichte van de andere domeinen. Als gevolg van de verschillen die de werkgever heeft laten ontstaan, is er geen resultaat dat wij ter stemming aan jullie kunnen voorleggen.

Bijdrage cabine

De afgelopen maanden hebben we vele lange uren vergaderd met Transavia. Sinds het begin hebben wij gemeld dat FNV Transavia Cabine klaar staat om haar verantwoordelijkheid te nemen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

We zijn samen op zoek gegaan naar een pakket aan maatregelen voor het cabinepersoneel waar besparingen inzitten. Deze voldoen ten eerste aan de eisen die de overheid heeft gesteld aan de noodsteun. Ten tweede dragen ze bij aan een snelle wederopstanding van het bedrijf. We zijn akkoord gegaan met pijnlijke offers omdat we inzien dat dit uiteindelijk in het belang van ons allemaal is.

De waarde van het pakket aan maatregelen waar wij in oktober een akkoord op hoofdlijnen over bereikten voldoet ruimschoots aan de eisen die de overheid heeft gesteld. Het is zelfs een veelvoud van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die de overheid van het cabinepersoneel verwacht. Een akkoord waarmee Transavia haar toekomst veilig stelt lag voor het oprapen.  

Ongelijkheid

Vanaf dag één hebben wij bij Transavia duidelijk gemaakt dat we het belangrijk vinden dat ieder domein (Grond, Cockpit en Cabine) naar draagkracht hun steentje bijdraagt en dat er geen ongelijkheid wordt gecreëerd tussen de collega’s. We hebben in het bijzonder gewaarschuwd voor het uitdelen van extra’s op basis van de bijdrage. Gelet op de penibele situatie waar we met zijn allen in zitten vonden we het uitdelen van dit soort extra’s uiterst ongepast.

Om te garanderen dat we na afloop van het resultaat niet onaangenaam verrast zouden worden, is door alle partijen een disclaimer opgenomen. In de disclaimer staat dat er pas een definitief akkoord is wanneer we kunnen vaststellen dat er evenwicht is tussen de bijdrages van de verschillende domeinen. Dit akkoord op hoofdlijnen is ondertekend door beide cabinebonden en Transavia.

Uiteindelijk zijn we toch onaangenaam verrast. Inmiddels hebben we de protocollen van grond en cockpit ingezien. We kunnen concluderen dat er gelijkheid is in de afspraken van grond en cabine, maar dat de vliegers een aantal extra’s krijgen van Transavia. In ruil voor hun bijdrage geeft het bedrijf de collega’s in de cockpit o.a. verbeterde IPB rechten, een kortere looptijd en kunnen ze in de toekomst rekenen op een eenmalig hogere winstdelingsregeling met een factor 1,5.

Geen waardering

Volgens Transavia verdienen de collega’s in de cockpit deze extra’s omdat hun bijdrage hoger is dan die van de grond en cabine domeinen. Wij misgunnen de cockpit collega’s niets, maar Transavia vergeet hierbij te vermelden dat piloten ook riante salarissen verdienen waar deze hogere bijdrage op gebaseerd is. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten, zo zijn in alle drie de domeinen de afspraken gemaakt.

Daartegenover staat dat ruim twee derde van alle cabinecollega’s minder dan een modaal inkomen verdienen en daarmee van het Ministerie van Financiën eigenlijk helemaal geen bijdrage hoeven te leveren. Elke euro die wij maandelijks mislopen telt. Naar draagkracht levert cabine met ons pakket een enorme bijdrage en Transavia weigert daar dezelfde waardering tegenover te zetten die cockpit krijgt.

Geen resultaat

Als gevolg van de verschillen tussen de domeinen hebben wij de conclusie moeten trekken dat er geen resultaat ligt dat we ter stemming voor kunnen leggen. Wij kunnen niet accepteren dat Transavia een riante bijdrage van haar cabinepersoneel vraagt, zonder zorg te dragen voor gelijkheid tussen de domeinen.

Natuurlijk hadden we dit graag anders gezien. We hebben allemaal baat bij duidelijkheid en een snelle oplossing voor de nijpende problemen in het bedrijf. Wij hebben alles op alles gezet om tot een evenwichtig akkoord te komen, maar Transavia heeft gekozen voor een andere koers. Wij hopen van harte dat Transavia tot inkeer komt en jullie bijdrage op waarde gaat schatten. Zoals altijd staan wij altijd open voor overleg. Het akkoord met FNV Transavia Cabine ligt voor het oprapen.

VNC

Sinds maart dit jaar zijn wij een erkende vakbond bij Transavia, hierdoor zijn wij nog geen ondertekenaar van de huidige cabinecao. Deze cao is overeengekomen tussen Transavia en VNC. Een akkoord over de herstructurering met VNC is voor Transavia voldoende om de besparingen door te voeren. De collega’s van de VNC hebben besloten dat zij het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun leden. Wij wensen de leden van de VNC veel wijsheid bij het uitbrengen van hun stem.

Webinar

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat deze nieuwsbrief tot veel vragen leidt, organiseren wij twee digitale ledenvergaderingen. Op maandag 14 december om 11.00 uur en om 15.00 uur. Tijdens deze vergaderingen zullen we uitleg geven over de inhoud van de afspraken en lichten we toe waar de knelpunten zitten in het proces. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen. Beide vergaderingen zullen inhoudelijk hetzelfde zijn. Zorg dat je tijd vrij maakt om hierbij aanwezig te zijn, dit is het beste moment om je goed te laten informeren. Deelnemen kan via deze Teams link: https://bit.ly/3gsZc3s .

Tot maandag.

FNV TRANSAVIA CABINE