Tijdens de laatste geplande onderhandelingen tussen Transavia en de vakbonden op maandag zijn er bewegingen geweest van beide kanten, maar helaas heeft dat niet tot een akkoord geleid. FNV Transavia Cabine beraadt zich nu op de vervolgstappen die gezet moeten worden om in een uiterste poging wellicht met elkaar tot een akkoord te komen.

Verantwoordelijkheid

Sinds het begin van de crisis heeft FNV Transavia Cabine laten zien dat het cabinepersoneel bereid is om Transavia door deze ongekend moeilijke periode heen te helpen. We hebben afscheid moeten nemen van 117 collega’s die vanwege de crisis niet in konden stromen, we hebben in het coronaprotocol flexibiliteitsafspraken gemaakt waarmee we het bedrijf tijdelijk uit de brand helpen, we hebben ingestemd met uitstel van de uitbetaling van de winstdelingsregeling 2019 en we hebben Transavia lucht gegeven door collectief VE op te nemen.

De overheid heeft besloten om de KLM Groep een noodzakelijke lening te verstrekken, maar aan die lening zitten voorwaarden verbonden. De KLM Groep moet laten zien dat ze een kostenbesparing van 15% op de beïnvloedbare kosten weten te realiseren. Onderdeel van deze kostenbesparing is een bijdrage uit de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die meer verdienen dan het modaal inkomen. Werknemers die tot 1,5x modaal verdienen moeten bovendien conform een motie van de Tweede Kamer zoveel mogelijk ontzien worden. De vakbonden zijn niet betrokken geweest bij de totstandkoming van deze voorwaarden, als zodanig zijn wij er dan ook niet aan gebonden. Toch hebben we ook hier besloten om onze verantwoordelijkheid te nemen en samen met Transavia op zoek te gaan naar manieren waarop we namens het cabinepersoneel een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage kunnen leveren.   

Kale kip

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het zal voor jullie niet als een verrassing komen dat we al snel moesten concluderen dat het moeilijk is om verdere besparingen te vinden in het domein cabine. De financiële arbeidsvoorwaarden zijn niet riant, er zijn veel collega’s met seizoensgebonden contracten en het cabinepersoneel heeft een WRR met een zeer hoge productiviteit.

Transavia heeft dit ook ingezien, maar blijft onverminderd op zoek gaan naar een kostenbesparing van 20%. Het is niet realistisch om te denken dat dit volledig vanuit de arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel betaald kan worden. Van een kale kip kun je niets plukken.

Maar wat dan wel?

Er is gesproken over tal van maatregelen, de belangrijkste willen we er hier even uitlichten.

  • De winstdeling 2019 mag volgens Transavia van de overheid niet uitbetaald worden totdat het bedrijf dit uit haar eigen middelen kan betalen. Jullie hebben allemaal op de winstdeling gerekend en dit is een pijnlijke maatregel, maar als dit een voorwaarde is om de lening veilig te stellen dan zijn we bereid om hierin mee te gaan;
  • Transavia vraagt het cabinepersoneel een ‘pas op de plaats’ te maken. Daarom stelt het bedrijf voor dat twee jaar lang de ‘nullijn’ wordt gehanteerd. Dat betekent dat er voor de komende twee jaar geen cao loonsverhoging afgesproken worden. Aangezien er voor het cabine domein geen cao ligt met reeds afgesproken loonsverhogingen kunnen wij dit voorstel accepteren;
  • Als onderdeel van de ‘pas op de plaats’ vraagt Transavia echter van het cabinepersoneel om een tredepauze te accepteren in 2021. Dat betekent dat niemand volgend jaar een stap kan zetten naar een volgende loonschaal. Hiermee worden ook cabinecollega’s geraakt die minder dan 1x modaal verdienen, dat vinden wij onacceptabel.

Sociaal Plan

Transavia blijft volhouden dat het geen boventalligheid (en daarmee mogelijke gedwongen ontslagen) verwacht onder het cabinepersoneel. Dat is op zich mooi nieuws, maar Transavia weigert om daar een garantie tegenover te zetten. De luchtvaart is momenteel gewoon té onvoorspelbaar. Dat is ook waarom wij het enorm belangrijk vinden dat er een sterk Sociaal Plan komt dat kan dienen als vangnet in de slechtst denkbare scenario’s.

Wij hebben tot gisteren van Transavia weinig bereidheid gezien om serieuze afspraken te maken in de vorm van een goed Sociaal Plan. Waarschijnlijk is dit voort gekomen uit de overtuiging dat boventalligheid vermeden kan worden. Gisteren is daar verandering in gekomen en heeft Transavia een beweging gemaakt. Daarmee zijn we nog ver verwijderd van een akkoord, maar zouden wij het de moeite waard vinden om nog één ultieme poging te wagen om tot een goed sociaal plan te komen.

Onze collega’s van VNC hebben ervoor gekozen het overleg over het sociaal plan stil te leggen en schriftelijk te reageren. FNV Transavia Cabine heeft aangegeven dat we alleen met beide cabinebonden en Transavia gaan onderhandelen als alle partijen zo ver zijn.

Steun

Het komende etmaal wordt voor de voltallige KLM Groep bijzonder spannend. Op alle onderhandelingstafels gaan we nu de laatste fase in. FNV Transavia Cabine staat klaar om ons bedrijf door deze moeilijke tijd te helpen, maar alleen onder de juiste voorwaarden. We hebben in deze nieuwsbrief veel informatie gedeeld, misschien begint het daardoor ook wel een beetje te duizelen. Zoals altijd kunnen jullie je vragen stellen via transaviacabine@fnv.nl .  Via deze weg willen we de leden bedanken die de afgelopen weken hun steun hebben gegeven aan de onderhandelingsdelegatie. Zodra er gelegenheid voor is, zullen wij ook weer een online vragenuurtje organiseren. Hou hiervoor de nieuwsbrieven in de gaten.

Team FNV Transavia Cabine