Transavia heeft per brief laten weten dat zij FNV Transavia Cabine niet als gesprekspartner wil erkennen. Dit ondanks het ledenaantal van 130, de steunbetuigingen vanuit het korps en de constructieve gesprekken. Eén van de redenen is dat wij ons in de communicatie polariserend zouden opstellen richting het bedrijf en VNC. Onze kritische houding over het wel en wee in de cabine kan niet op waardering van de directie rekenen.

Cabinestemmen niet serieus genomen

Begin augustus is namens 227 cabinecollega’s een petitie overhandigd aan Transavia met de oproep om een goede cao af te sluiten én FNV Transavia Cabine te erkennen als gesprekspartner. Het aanbieden van de petitie en een inhoudelijk kennismakingsgesprek eind augustus over toelating hebben geen effect gehad. Transavia gaat niet in op de wens van de ruim 200 cabinecollega’s om een tweede vakbond aan tafel toe te laten. Het bedrijf laat weten geen reden zien om FNV Transavia Cabine uit te nodigen aan de cao-tafel. Dit is onbegrijpelijk, mede omdat Transavia aan de grond onderhandelt met een vakbond met een handjevol leden. FNV Transavia Cabine vertegenwoordigd inmiddels meer leden dan de grootste grondbond. Een vakbond als FNV is nu meer dan ooit van groot belang om alle partijen aan tafel scherp en het werk bij Transavia aantrekkelijk te houden.

Is kritisch polariserend?

Het overhandigen van de petitie en het kennismakingsgesprek is bijzonder constructief verlopen. Desondanks is Transavia van mening dat FNV Transavia Cabine zich in de communicatie polariserend opstelt richting het bedrijf en VNC. Sterker nog, dit is één van de redenen om ons als nieuwe vakbond niet uit te nodigen voor het cao-overleg! FNV Transavia Cabine is inderdaad kritisch. Bij Transavia is deze kritische houding ook hard nodig om resultaten te boeken. Wij gaan voor een cao waar meer waardering en respect uit blijkt voor alle collega’s en de vele geleverde offers. Het realiseren hiervan is alleen mogelijk als collega’s zich aansluiten bij FNV Transavia Cabine én samen met ons opkomen voor echte waardering. Juist nu er een cao dreigt te worden afgesloten waar het korps weinig terugziet voor het harde werk en de goede resultaten. Het is dan ook verbazingwekkend dat deze kritische houding FNV Transavia Cabine door de directie als polariserend wordt weggezet.

Deze week besluit over rechtszaak

In haar brief aan FNV Transavia Cabine stelt het bedrijf voor om in overleg te gaan over de mogelijkheden voor ons als nieuwe vakbond om in contact te komen met cabinecollega’s op alle meldstations. Ook wordt voorgesteld om begin 2018 de basis op te maken en in de ogen van het bedrijf te voldoen aan het criterium ‘representatieve vakbond’. FNV Transavia Cabine heeft met 130 leden voldoende vertegenwoordiging onder het korps en daarnaast zijn we de grootste vakbond van Nederland. Wij hebben via brieven, een petitie en een overleg op alle manier geprobeerd om erkenning te krijgen als overlegpartij. Dat Transavia ons verzoek nu wederom afwijst, maakt de gang naar de rechter weer een stap dichterbij.

 

Sluit je aan voor een cao-resultaat met meer waardering voor het korps.

Welkom bij FNV Transavia Cabine!

JA, IK WIL LID WORDEN!