Na lange gesprekken is er gisterenavond een principeakkoord Online stemmen | Premium Vectorbereikt over de aanvullende maatregelen die moeten gaan gelden voor het cabinepersoneel bij Transavia in het kader van de corona crisis. Ook de collega’s op de grond en in de cockpit hebben inmiddels vergelijkbare principeakkoorden gesloten.

Op 23 maart hebben wij na instemming van 98% van onze leden akkoord gegeven op een pakket van maatregelen waarmee Transavia de komende periode de corona crisis te lijf  gaat. Onderdeel van dit pakket was dat vakbonden en Transavia nog met elkaar in gesprek zouden gaan over aanvullende maatregelen op het gebied van flexibiliteit en verlof. Deze gesprekken hebben de afgelopen dagen plaatsgevonden.

Flexibiliteit
Vorige week konden jullie in onze nieuwsbrief  lezen dat we op het punt van flexibiliteit een akkoord op hoofdlijnen hadden. Na de gesprekken van de afgelopen dagen is er nog één maatregel bijgekomen. Transavia krijgt t/m 25 mei de ruimte om af te wijken van de -2/+2 bescherming uit de cao (bijlage 7 artikel 6.2.4.b). Voor de duur van de noodmaatregel wordt deze opgerekt tot -3/+3. Wekelijks gaan we met Transavia in gesprek om te controleren of deze maatregel nog noodzakelijk is, waarbij zowel het bedrijf als de bonden de mogelijkheid hebben om deze afspraak te herzien als daar voldoende argumenten voor zijn.

Verlofdagen
Over de afbouw van verlofdagen hebben we veruit het langst gesproken. Wij zien allemaal dat Transavia momenteel geraakt wordt door een crisis van ongekende omvang. Dat vereist dat alle medewerkers hun steentje bijdragen om het bedrijf door een moeilijke periode heen te loodsen. In de periode van de freeze waarin het merendeel van het cabinepersoneel thuis zit wordt vakantieverlof opgebouwd. De rekening van dat verlof krijgt Transavia later gepresenteerd. Door deze dagen nu in te laten roosteren kunnen wij er aan bijdragen dat Transavia gezond de toekomst in kan. Met het principe van opbouw = afbouw in ons achterhoofd wordt er bij iedere medewerker in de komende periode (naar rato) 15VE ingedeeld.
Voor FNV Transavia Cabine is het van belang dat we ook in de winterperiode gezond kunnen blijven werken. Daarom hebben wij afgesproken dat er voor deze periode nog minimaal 21VE verlofsaldo moet blijven staan. Als het saldo niet toereikend is, worden er dus ook minder verplichte dagen ingeroosterd.
Om te garanderen dat iedere medewerker in de winterperiode minimaal 2 weken vakantie kan opnemen, mag het saldo van 21VE worden aangevuld  met 9VE van het saldo van volgend jaar. Op deze manier spreiden we de impact van de verplicht ingedeelde dagen op het VE-saldo.

Reis-/Routekosten
Gedurende de freeze periode worden er door het cabinepersoneel geen reis- of routekosten gemaakt. Daarom zal Transavia deze voorlopig ook niet vergoeden. Voor de kosten die nog gemaakt worden rondom bijv. trainingen, vervangende werkzaamheden of een nevenfunctie bestaan er uitzonderingen. Omgekeerd werkt dit natuurlijk ook, gedurende de freeze periode maken cabinemedewerkers geen gebruik van de parkeergelegenheid op Schiphol en daarom zal Transavia de volledige parkeerkosten vergoeden. Deze regeling geldt ook voor de domeinen grond en cockpit.

Totaalpakket
Het zijn geen eenvoudige gesprekken geweest en de aangekondigde maatregelen zullen de komende periode flinke impact hebben op ons allemaal. Wij zijn tevreden dat er nu een totaalpakket ligt waarbij er een goede balans is tussen maatregelen waarmee het personeel het bedrijf door een moeilijke tijd heen helpt en maatregelen die medewerkers bescherming bieden. Er is de komende periode zekerheid in onzekere tijden voor ons allemaal: De lonen worden 100% doorbetaald, er vinden geen gedwongen ontslagen om bedrijfseconomische redenen plaats en tijdelijke contracten worden in deze periode op de gebruikelijke manier verlengd.

Stemmen
Eerder heeft 98% van de stemmende leden akkoord gegeven op het totaalpakket aan noodmaatregelen. Nu de laatste details van de aanvullende maatregelen zijn uitgewerkt, willen we jullie vragen om  je stem uit te brengen over dit principe akkoord met aanvullende maatregelen.
Lees voordat je gaat stemmen:
Het corona-akkoord (20 maart 2020) dat geldt voor alle Transavia werknemers (98% akkoord)
Het principe corona-akkoord (9 april 2020) voor het cabinepersoneel (nu onder stemming)

FNV Transavia Cabine legt dit principe corona-akkoord aan jullie voor met een positief stemadvies. Stemmen kan tot dinsdag 14 april 09.00uur. Daarna sluiten we de stemming en wordt iedere stem geteld en gecontroleerd. De uitkomst van de ledenraadpleging wordt daarna zo snel als mogelijk bekend gemaakt.

KLIK HIER VOOR HET STEMFORMULIER

Ben jij nog geen lid maar wil je wel kunnen stemmen? Wordt dan nu lid van FNV Transavia Cabine. Klik hier om lid te worden.

Team FNV Transavia Cabine