Zoals jullie weten zitten we in de verkennende fase van de cao overleggen. Na afloop van ieder overleg geven we een korte update over de onderwerpen die aan bod zijn. Tijdens het cao overleg van maandag 14 februari zijn we een gecompliceerd thema ingedoken. De WRR.

Vroeg/Laat profielen

In onze inzetbrief staat dat we graag zien dat Transavia roosters met vroeg/laat profielen mogelijk maakt binnen de huidige WRR. Transavia heeft ons meegenomen in de techniek en laten zien wat er gebeurt met de roosters op het moment dat vroeg/laat profielen mogelijk gemaakt worden. Daarbij zie je dat de verbeteringen enerzijds, weer leiden tot verslechteringen anderzijds. Het is zoeken naar een win-win situatie.  

Transavia heeft ook voorstellen gedaan waarbij de WRR wordt aangepast en de kwaliteit van de roosters bewaakt blijft. Daarbij is nog niet te overzien wat de overige gevolgen van deze aanpassingen zouden zijn. De uitdaging is nu om samen op zoek te gaan naar de belangrijkste kwaliteitsregels voor onze roosters en daarna de balans op te maken. FNV Transavia Cabine focust op goede en gezonde roosters waar je zoveel mogelijk grip op hebt.

Burgermansweekend

Een andere langgekoesterde wens van het cabinepersoneel is om gegarandeerde burgermansweekenden mogelijk te maken. Dat is nu een probleem van vraag en aanbod. Transavia vliegt meer in het weekend dan doordeweeks, maar heeft dankzij de vaste vrije dagen van deeltijders minder personeel beschikbaar. Hierdoor wordt het knap lastig om het vaste personeel burgermansweekenden te garanderen. Het is voor een deel een probleem dat door Transavia zelf is gecreëerd, maar de oplossing ligt niet voor het oprapen. Ook hier hebben we met Transavia verschillende scenario’s doorgelopen om te kijken wat er gebeurt als we veranderingen doorvoeren. Voorlopig heeft dit nog niet geleid tot een doorbraak.

Totaalplaatje

Het is belangrijk om de cao thema’s niet alleen los van elkaar te bekijken, maar als samenhangend geheel. Zeker als het over de WRR gaat zie je dat er domino effecten ontstaan op het moment dat je veranderingen door wilt voeren. Daar zijn we heel voorzichtig in. Het medicijn moet niet erger zijn dan de kwaal. Soms liggen de oplossingen voor jullie wensen ook buiten de techniek van de WRR. Daar gaan we de komende weken naar op zoek.

Op maandag 7 maart staat de volgende cao ronde op de agenda. Daarna horen jullie weer van ons.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@fnvtransaviacabine.nl .

TEAM FNV TRANSAVIA CABINE