Iedereen is er mee bezig, het coronavirus raakt Nederland hard. De gevolgen voor de luchtvaart, en dus ook Transavia, zijn enorm. Transavia zal de komende tijd niet op Italië, Polen, Tsjechië en Israel vliegen. Inmiddels is duidelijk dat ook de landen Cyprus, Marokko en Denemarken de grenzen sluiten voor het vliegverkeer. Dat er meer landen volgen, is aannemelijk. Ook het aantal boekingen, en daarmee de inkomsten voor ons bedrijf, loopt enorm terug.

Voorgestelde maatregelen KLM

De KLM directie heeft vergaande maatregelen voorgesteld om de schade enigszins te beperken. 2.000 voltijdbanen worden geschrapt en KLM wil voor alle 30.000 werknemers werktijdverkorting aanvragen. Dit houdt in dat vanaf begin april het personeel 30% minder zal gaan werken. Voor dat deel ontvangen werknemers een WW-uitkering. De KLM vakbonden hebben maandag overleg over deze maatregelen.

Geen zicht op maatregelen Transavia

De geplande cao-overleggen met Transavia zijn over de gehele linie opgeschort. Onze collega’s op de grond hebben nu hun handen vol aan het in goede banen leiden van de al dan niet te vliegen productie en maatregelen omtrent het coronavirus. Transavia heeft aangegeven wellicht een beroep te willen doen op haar personeel door middel van het vrijwillig opnemen van VE. Het is nu nog niet duidelijk of, en zo ja in welke mate, de Transavia directie ook andere maatregelen wil gaan nemen.

Gezondheid

De gezondheid van het cabinepersoneel en de passagiers blijft natuurlijk een prioriteit. Wij vinden dat alle mogelijke maatregelen getroffen moeten worden om onze collega’s te beschermen tegen besmetting. Gezien de specifieke aard van werk in de luchtvaart kan het daarbij wenselijk zijn om aanvullende maatregelen te treffen op de instructies van het RIVM/GGD.

Nauw met elkaar in overleg

FNV Transavia Cabine heeft nauw contact met Transavia omtrent al deze ontwikkelingen. Wanneer er concrete informatie is, delen we dit uiteraard zo snel mogelijk met jullie. Wij kunnen ons voorstellen dat jullie vragen hebben of misschien gewoon je verhaal kwijt willen. Team FNV Transavia Cabine is bereikbaar voor jullie, iedere dag – ook in het weekend. Contact ons via: transaviacabine@fnv.nl .

Team FNV Transavia Cabine