Bij elke  Transavia medewerker cabine is afgelopen week het boekje “Onderzoek naar een Goed Cabine Rooster” op de deurmat gevallen. Het boekje met een concept nieuwe WRR regelset straalt veel positiefs uit met de vergelijkingen die worden gemaakt ten opzichte van de huidige WRR. Team FNV Transavia Cabine is van mening dat hier een concept (plannings) regelset ligt, die veel potentie heeft om  uiteindelijk  een succes te worden voor Transavia en haar cabinekorps. 

De ontwikkeling van “Goed Cabine Rooster”, wat inmiddels anderhalf jaar gaande is,  zorgt voor de nodige discussies binnen het korps. Het is dan ook gebleken dat je niet zomaar de huidige WRR wil loslaten, want ook daar zitten veel “Goede” dingen in. 
FNV Transavia Cabine heeft de ontwikkeling op de voet gevolgd en het boekje aandachtig doorgenomen. Via deze nieuwsbrief willen wij een aantal  belangrijke punten, die naar onze mening voor verbetering vatbaar zijn, ter discussie stellen. 
  
Waar zijn de uitvoeringsregels? 
Het eerste wat ons opvalt, is dat er tot nog toe alleen over de planningsregels wordt gesproken. Een “Goed Cabine Rooster” zou ook gepaard moeten gaan met goede uitvoeringsregels. Deze zijn echter niet beschreven in het boekje. Wij vinden het jammer dat deze regels nog niet inzichtelijk zijn. Pas met een complete regelset kan je echt je mening vormen of “Goed Cabine Rooster” dan ook écht Goed is. 
 
Scenario. 1 vs scenario 2 
In het boekje worden 2 scenario’s voorgelegd, dit omdat de wensen binnen het korps uiteen zouden lopen. Door deze scenario’s tegen over elkaar te zetten, zet je eigenlijk twee groepen binnen het korps tegen over elkaar. De deeltijders VS fulltimers. Wat ons betreft een ongewenste situatie. 
Beide scenario’s hebben items die een “must have” zijn voor het cabinekorps en daarom is het bijna onmogelijk om een keuze te maken uit de twee scenario’s.  

Scenario 1 is goed voor de deeltijders, verdeling van beschikbare dagen is een grote en terechte wens van de deeltijdgroep. Door afspraken in de huidige WRR is er schreefgroei ontstaan rondom de verdeling van de beschikbare dagen. Transavia heeft hier jarenlang profijt van gehad. Wij, FNV Transavia Cabine, pleiten voor verdeling naar rato van de beschikbare dagen. 
 
Scenario 2 is goed voor de full timers. Het mogelijke 2 daagse weekend wordt aan twee kanten beschermd (duty voor weekend uiterlijk 16 uur c/o en duty na weekend c/i na 10 uur). Bij scenario 1 wordt het weekend slechts aan de voor- of achterkant beschermd.  
Kortom, wij pleiten voor de eerlijke verdeling beschikbare dagen en een kwalitatief 2 daags weekend met voor en achter het weekend bescherming, een combinatie van beide scenario’s. 
 
Kwalitatieve weekenden (lengte) 
In deze regelset heeft Transavia de mogelijkheid 3 verschillende weekenden qua lengte in te delen. Een 1-daags weekend, 2-daags weekend en een 3-daagsweekend.  
– Het 1-daags weekend is ons een doorn in het oog. 1 dag weekend is geen weekend en haalt de kwaliteit van de andere weekenden ook onderuit.  
– Van een kwalitatief 2-daagsweekend kan je alleen maar spreken als de besproken bescherming van het weekend zowel aan de voor- als achterkant wordt gegeven.  
– Bij een 3-daags weekend zou je als voorbeeld 23.45 uur kunnen uitchecken en dan gaat om 00.00 uur je weekend in. Geen enkele bescherming, terwijl de deeltijders terecht wel bescherming genieten voordat ze hun deeltijd ingaan (uiterlijk c/o 15.30 bij 50% deeltijd  en uiterlijk c/o 18.15 uur bij 75%). Als je dit zou omslaan naar de fulltimers dan zou hier een uiterlijke c/o van 21.00 uur op z’n plaats zijn. 

 Kwalitatieve weekenden (aantal) 
Nieuw in deze regelset ten opzichte van de huidige regelset is dat Transavia 3, 4 of 5 weekenden mag inplannen in de 28-daagse periode. Huidige WRR is dat 4 weekenden. 
Is dit een gewenste wijziging? Wij zijn van mening dat de voorkeur gaat naar 4 periodes van vrije tijd, dit geeft de meeste balans tussen werk(druk) en (privé) vrije tijd. 3 of 5 periodes van vrije tijd brengt flexibiliteit voor Transavia met zich mee maar is niet gelijk in het belang van het cabinekorps.
 
Burgermansweekenden 
Een gecompliceerde onderwerp, vooral om het verankerd te krijgen in de nieuwe WRR. Een Goed Cabine Rooster zou gepaard moeten gaan met een verdeling van de burgermansweekeinden. Wij twijfelen ten zeerste of het een verstandige zet is om dit onderwerp pas bespreekbaar te maken na het implementeren van een nieuwe WRR. Voor wie is de rekening te zijner tijd en wat doet het met de ontwikkelde regelset? Moeten we straks opnieuw naar de teken- en cao-tafel?
 
 Enquête 
Transavia heeft naar aanleiding van het boekje een enquête verspreid onder het cabinepersoneel. Wij krijgen hier veel vragen  en opmerkingen over, zoals “Moet ik hem wel invullen?”, “Is de regelset goed? Ik kan het niet overzien!”, “Onbegrijpelijke antwoorden”, “Nu al een enquête terwijl er nog veel open eindjes zijn”.  Wij zijn van mening dat de enquête wat vroeg is uitgegeven, met name omdat er inderdaad nog veel open eindjes en een scala van onderwerpen in de concept WRR regelset zijn, die veel  vragen en onzekerheden met zich meebrengen onder het korps.  Of je de enquête wel of niet moeten invullen, dat zou elke cabinemedewerker voor zichzelf moeten beslissen. Mocht je de enquête nu niet invullen, dan adviseren wij je het team Goed Cabine Rooster de reden te geven waarom je dit niet doet, en daarbij mogelijk aan te geven wat er volgens jou nodig is om dit traject succesvol af te sluiten. 

 Wat vind jij ervan? 
Een Goed Cabine Rooster kan naar onze mening succesvol worden als ook de bovenstaande punten worden meegenomen. Kan jij je vinden in onze analyse of missen wij volgens jou een essentieel aandachtspunt, laat het ons weten. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw suggesties en ideeën! 
Mail, bel of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. 
  
Erkenning 
FNV Transavia Cabine nadert het nodige aantal leden om door Transavia erkend te worden als gesprekspartner. Met het aantal huidige leden en de supporters zitten we al boven de 300. Inmiddels hebben 120 supporters zich officieel ingeschreven, wij benaderen op dit moment de laatste supporters om zich bij ons in te laten schrijven. Wil jij jouw stem binnenkort ook via FNV Transavia Cabine laten horen? Sluit je dan vandaag nog aan bij de andere 300 collega’s. Dit kan via onze website.  
 
Of meld zelf een collega als lid aan en ontvang daarvoor een wervingspremie. Schrijf hier je collega in.  

Team FNV Transavia Cabine