SPEERPUNTEN FNV CABINE

FNV Cabine heeft sinds 2005 flink aan de weg getimmerd. We zijn continu alert op nieuwe ontwikkelingen. Dankzij onze deelname aan alle gebruikelijke overlegorganen van KLM en vakbonden kunnen wij onze invloed uitoefenen. Denk aan het cabineoverleg, pensioenfondsbestuur, Cao-onderhandelingen, Groepscommissie 31 en Ondernemingsraad. Dat heeft geleid tot een frisse wind door de decennialange monopolistische belangenbehartiging van het KLM Cabinepersoneel.

Speerpunten zijn geen statische gegevens, maar veranderen met de dynamiek van de inspraak. Aan de ene kant het effect van de inspraak bij het bedrijf en aan de andere kant de inspraak van de leden bij de totstandkoming van de speerpunten. Om die reden kunnen de speerpunten van vandaag volgende week achterhaald of anders gedefinieerd zijn. Om je toch een idee te geven waar we voor staan, hebben we een korte lijst samengesteld van de thema’s die spelen en waar wij ons enthousiast voor inzetten.

 • Een adequate aanpak van de als hoog ervaren werkdruk op Europa.
 • Meer invloed op werktijden en vrije tijd (denk bijvoorbeeld aan zeggenschap over dagen op je teller en invloed op vakantieplanning).
 • Het ontwikkelen van een levensfase bewust personeelsbeleid dat aansluit bij de realiteit voor jong en oud.
 • Het bewaken van een goede pensioenregeling nu door de fiscus de aanval wordt ingezet en we door vernieuwde wetgeving steeds langer moeten doorwerken.

Het zijn zaken die het hele cabinepersoneel aangaan, ongeacht functie of tewerkstellingspercentage. We zijn gebaat bij een gezond bedrijf, maar willen zelf ook graag gezond blijven. Bij alles wat we doen, is het uitgangspunt dat je onze baan tot aan je pensioen in een 100%-dienstverband op een gezonde manier moet kunnen blijven uitoefenen, ongeacht je functie. Deeltijdwerken is een keus. Je mag daar niet toe worden gedwongen omdat je te weinig rust krijgt om te herstellen van een vlucht of een cyclus.

FNV Cabine is een sterk en daadkrachtig en professioneel alternatief! Veel collega’s hebben zich de laatste jaren al bij ons aangesloten, omdat wij hen dat alternatief bieden. Goede redenen voor jou om ook lid te worden:

 • Professionele, onafhankelijke onderhandelaars/bestuurders en gemotiveerde actieve leden (allen collega’s).
 • ALLE leden stemmen mee bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld bij CAO-voorstellen en –akkoorden.
 • Indien daartoe aanleiding is, schuwt FNV Luchtvaart actie niet. Een recent voorbeeld is de wijze waarop we de overheveling van Europa naar KLC hebben kunnen voorkomen.
 • Solidariteit, transparantie en inspraak.
 • Gratis individuele rechtshulp voor arbeid en inkomen.
 • Voordelige aanvullende rechtsbijstandsverzekering.
 • Gratis belastinghulp op 500 plaatsen in Nederland.

Hoe meer leden, des te groter ons draagvlak en onze invloed. Word daarom lid van FNV Cabine, zodat we ook jou kunnen vertegenwoordigen.

Meld je snel en gemakkelijk aan. Ga naar het online aanmeldingsformulier.

Je collega’s van FNV Cabine,

Ruud van Alphen, Lottie Bakker, Marleen Bloem, Bob Coelewij, Kim Dieters, Anne van Doorn, Stefan Geerlings, Lisette Giesen, Obet de Goede, Constance Hage, Annetje Koreman, Raymond de Man, Huib den Ouden, Frank Tabbers, Roel van Griensven, Marijke Vié, Dorien Visser, John Visser, Anne Uitgeest en Samira van Huychem.

Bestuurders,

zakaria-boufangacha

Zakaria Boufangacha en Asmae Hajjari