MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap: Een belangrijk instrument

Als lid van Groepscommissie 31 of de Ondernemingsraad van KLM kun je je daadwerkelijk actief inzetten voor je collega’s. Daarnaast kun je in een vroeg stadium invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Het is een verantwoordelijke en serieuze taak, want je vertegenwoordigt duizenden collega’s.

ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad spreekt met de KLM-Directie over onderwerpen die, over het algemeen, het gehele bedrijf raken. De Ondernemingsraad bestaat uit 25 leden en 18 plaatsvervangers, afkomstig uit alle bedrijfsonderdelen van KLM. Zij zijn door 7 verschillende vakbonden en één vrije lijst kandidaat gesteld. FNV breed nemen wij in de Ondernemingsraad zitting met 15 leden, waarvan 5 van FNV Cabine. Informatie over wat er zoal besproken wordt, kun je vinden in de digitale “OR Info” op MyKLM.org.

GROEPSCOMMISSIE

Groepscommissie 31 bestaat uit 20 leden die door FNV Cabine en VNC kandidaat zijn gesteld en door het cabinepersoneel zijn gekozen. FNV Cabine is hierin vertegenwoordigd met 6 leden. Ook nemen er in GC31 drie collega’s zitting die het grondpersoneel van Inflight Services vertegenwoordigen. In de Groepscommissie komen zaken aan de orde die specifiek voor Inflight Services gelden en dus direct met je eigen werk aan boord te maken hebben. In het GROCA bulletin dat je maandelijks in je postvak aantreft, kun je over die zaken lezen.