MAAKT DE NIEUWE WRR DE DOELSTELLINGEN WAAR? PART 2: WEEKENDEN

Er is veel discussie over de voorgestelde nieuwe Werk- en Rusttijdenregeling (WRR) op basis van het in september 2017 gesloten cao-akkoord. In het akkoord is vastgelegd dat de nieuwe WRR moet leiden tot meer gezonde indelingen, meer gelijke verdeling van productie en dat er meer invloed op het rooster ontstaat door een biedsysteem. We zijn ...

6 april 2019|

REMINDER: ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dinsdag 9 oktober as. organiseert FNV Transavia Cabine haar algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering volgt op de cao-sessies die vorige maand zijn gehouden in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Tijdens de sessies zijn we met alle collega’s in gesprek gegaan over wat er speelt bij Transavia en over  de cao in het bijzonder. Leden bepalen ...

1 oktober 2018|