Onafhankelijke vakbondsbestuurder.

FNV Cabine is een volledig onafhankelijke vakbond. Onze vakbondsbestuurder, Zakaria Boufangacha, die namens onze leden de CAO-onderhandelingen voert, is in dienst van FNV Luchtvaart en dus niet verbonden aan de KLM. Wij zien zo’n onafhankelijke positie als een vereiste om de belangen van onze leden goed te kunnen behartigen.

Zakaria Boufangacha
Zakaria BoufangachaVakbondsbestuurder

Actieve cabine collega’s bij FNV Cabine.

Cabine collega’s geven samen met de vakbondsbestuurder Zakaria Boufangacha vorm aan het vakbondswerk voor het KLM cabinepersoneel. De collega’s die zich voor FNV Cabine inzetten zijn:

Ruud van Alphen, Lottie Bakker, Marleen Bloem, Bob Coelewij, Kim Dieters, Anne van Doorn, Stefan Geerlings, Lisette Giesen, Obet de Goede, Constance Hage, Annetje Koreman, Raymond de Man, Huib den Ouden, Frank Tabbers, Roel van Griensven, Marijke Vié, Dorien Visser, John Visser, Anne Uitgeest en Samira van Huychem.

Je beslist zélf mee.
Wij zijn een democratische vereniging. Onze leden hebben de laatste en belangrijkste stem bij voorstellen over de CAO en andere overleg onderwerpen. Stemming gebeurt schriftelijk en digitaal door middel van referenda. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Regelmatig wordt er gecommuniceerd met onze leden en om hun mening gevraagd. Met vragen en opmerkingen kunnen onze leden terecht bij onze email helpdesk die 24/7 bereikbaar is.

Brede maatschappelijke visies
Vanzelfsprekend zijn wij door onze actieve cabineleden thuis in de “cabinewereld”, maar FNV Luchtvaart is breder. Dat levert de deskundigheid op om arbeidsvoorwaarden met elkaar te kunnen vergelijken en zodoende ook een brede visie op maatschappelijke problemen. Dat werkt altijd in je voordeel.

Deskundigheid op diverse terreinen.
FNV Luchtvaart beschikt over een groot aantal deskundigen, niet alleen op juridisch vlak, maar ook als het gaat om arbeidsomstandigheden, belastingen en financiëel advies.